Referanser


Prosjekt Byggherre År Kontaktperson Bilder
Boligfelt Kroken. Veg, vann og avløpsanlegg. Lom kommune 2007 Terje Hoel  
Lom Ungdomsskule. Grunnarbeid/sprenging. Lom kommune 2005 Terje Hoel  
Boligfelt Frisvoldskogen. Samarbeid med Skogen Entreprenør. Lom kommune 2005 Terje Hoel  
Tomta for bakeri og sportsbutikk. Sprengning nær hus Ild og Stein AS
Fjell og Fritid AS
2004 Morten Schakenda
Jon Gjeilo
 
Omlegging av VA - ledninger Fosstugutomta i Lom. Fjellgrøft med sprengning i tettbebyggelse. Lom kommune 2004 Terje Hoel
Høydebasseng, Prestgardsskogen i Lom. Legging av vann/ overvannsledning. Montering av prefabrikert basseng. Lom kommune 2003 Terje Hoel
Restaurering av murer. Dale-Gudbrands Gard, Hundorp Sør Fron kommune 2002 Ole Bjerkehagen
Restaurering av gammelt fjøs i natursteinmur Haugøy i Vågå Oppland Fylkeskommune 2001/
2002
Gry W. Hondalssveen
Badeanlegg/parkeringshus, Fossberg Hotell, Lom. Grunnarbeider, muring. Fossberg Hotell AS 2000-
2002
Ola Lund
Boligfelt Trondsonstugu/Ner-Eggje. Veg/vann/avløp til 18 tomter, samt rehabilitering av gammelt nett. Samarbeid med Steinar Skaansar & Sønn AS Lom kommune 2000/
2001
Terje Hoel/ Terje Mork